Foto’s

Berkenboom

Apenboom (Slangenden)

Een door bomen en struiken overwoekerde tuin vrij maken

Dood hout verwijderen uit 3 monumentale kastanjebomen

Beukenboom

Een te groot geworden kerstboom welke veel overlast veroorzaakte

Hout zagen. Kachelhout, Zweedse fakkels en een boomstam bank.