Werkzaamheden

  • Bomen vellen (zagen)
  • Bomen afbreken (gecontroleerd in delen verwijderen van bomen)
  • Bomen snoeien
  • Storm schade
  • Groen opslag verwijderen
  • Stronken frezen
  • Groen afval afvoeren

Bomen vellen

Het omzagen van bomen. Wij zagen bomen om op dus danige manier dat ze gecontroleerd in de juiste richting vallen. Eventueel wordt de boom in de juiste richting opgespannen en of gebruik gemaakt van dwingende zaagtechnieken. Indien een boom niet kan vallen of het risico te groot is kunnen wij ook gecontroleerd afbreken.

Bomen afbreken

Door gebruik te maken van klimtechnieken en materialen kunnen wij voor u bomen afbreken zonder schade te veroorzaken aan huizen, gebouwen, schuttingen en andere objecten. Door het feit dat we gebruik maken van klimtechnieken kunnen we goedkoper en op meer plaatsen werken, dan met dure hoogwerkers en of kranen. We breken bomen in delen af meestal beginnend met de takken en vervolgens de stam. Dat wat mag vallen laten we vallen en dat wat niet mag vallen vangen we op en hijsen dat vervolgens gecontroleerd naar beneden.

Bomen snoeien

Uw boom snoeien kan voor de vorm, maar ook om overlast te vermijden/verhelpen, de veiligheid (dode taken) en voor de gezondheid van de boom. Door onze klimtechnieken kunnen wij in bijna iedere boom nagenoeg overal bij. Indien de te snoeien delen schade kunnen veroorzaken kunnen wij deze ook gecontroleerd naar een veilige plek hijsen met onze touwtechnieken.

Storm schade

Ook scheef gewaaide bomen en omgevallen bomen ruimen wij graag voor u op een vakkundige manier op. Natuurlijk doen we dit zonder nog meer schade te maken als de storm al veroorzaakt heeft. Voorkomen is beter dan genezen, laat daarom ongezonde bomen en dode takken verwijderen voordat deze schade kunnen maken.

Groen opslag verwijderen

Op onbeheerde plekken (o.a. braakliggende terreinen) gaan vaak vanzelf bomen en struiken groeien. Deze verwijderen wij graag voor U.

Stronken frezen

Na het verwijderen van uw boom of bomen blijft de stronk of stronken over. Ook deze kunnen wij voor u verwijderen door middel van frezen of uitgraven. Indien nodig kunnen wij hier ook collega bedrijven voor in schakelen.

Groen afvoeren

Het verwijderen van bomen en struiken levert veel afval en of hout op indien gewenst verzorgen wij graag het opruimen en afvoeren.